Chính sách đồng kiểm

Chính sách đồng kiểm

Người mua khi kiểm tra đơn hàng trên trang  batoong.com.vn cần lưu ý đến quy trình "đồng kiểm" hoặc xem hàng. Trong quá trình mở gói hàng, bạn có thể kiểm tra số lượng và tình trạng bên ngoài của sản phẩm trong đơn hàng.

Tuy nhiên, người mua không nên mở hoặc làm rách niêm phong, tem, hoặc phiếu giao hàng của sản phẩm. Việc sử dụng thử sản phẩm, như việc mặc thử quần áo, khởi động đồ điện tử, ăn thử, không tuân theo chính sách đồng kiểm của trang Batoong.com.vn.

Cần tránh tác động làm sản phẩm bị hư, trầy, xước, hoặc bẩn. Lưu ý rằng, trong trường hợp người mua làm sản phẩm bị trầy xước, hư hỏng, hoặc làm rách niêm phong trong quá trình đồng kiểm, người mua sẽ phải thanh toán và nhận đơn hàng.

Sau khi mở gói, nếu bạn đồng ý nhận hàng, chỉ cần thanh toán đơn hàng cho bưu tá. Ngược lại, nếu bạn không đồng ý nhận đơn hàng, hãy thông báo lại cho bưu tá và họ sẽ hoàn trả lại toàn bộ kiện hàng.

0
Zalo
Hotline 0914.801.006