Mầu cánh dán. mầu cánh gián đậm - xẫm mầu. batoong gỗ đầu rồng

Mầu cánh dán. mầu cánh gián đậm - xẫm mầu. batoong gỗ đầu rồng

Mầu cánh dán đậm, cho gậy batoong gỗ, hay mầu gọi mầu mận chín đậm, đặc trung của hàng đồ gỗ mỹ nghệ; mầu sắc đẹp sang trọng, đặc điểm nhận biết. Nó nhìn vẫn có nét nâu.  Do cảnh dán nó sẽ sẫm .như đen.  Mà nhìn lại nâu 

GẬY CHONG BATOONG

Hình ảnh Gậy chống batoong tay lượn đầu chim 1 khúc

Gậy batoong gỗ 1 khúc

 Gậy chông batoong gỗ đầu rồng gỗ keo;

Mầu sắc: đặc điểm Nó nhìn vẫn có nét nâu.  Do cảnh dán nó sẽ sẫm .như đen.  Mà nhìn lại nâu

0
Zalo
Hotline 0914.801.006